Bestyrelsen

Formand: Sten Bo Andersen, Norgesvej 73, 2173 4437
Næstformand: Erik Nørgaard, Norgesvej 42, 2162 3653
Kasserer: Frantz Lassen, Sverigesvej 49, 4230 8202
Sekretær: Peter Winding, Kløvermarksvej 8, 5195 1718
Legepladsansvarlig: Bent Madsen, Kløvermarksvej 21, 6172 9886

Kontakt: tyregaarden@gmail.com

Indbetaling af medlemskontingent:
Beløb: kr. 200,-
Betalingsfrist: 01.06
Kontonummer: 7270-1178732 el. Mobilepay: 241716
(husk at angive din adresse i en kommentar)

Indbetaling til snerydning:
Beløb: kr. 400,-
Betalingsfrist: 31.10
Kontonummer: 7270 1317942 el. Mobilepay: 241716
(husk at angive din adresse i en kommentar)